TCG ALENA GmbH.
Thermo-Chemical Gasification and Alternativ Energy Applications GmbH.
... Mindig egy lépéssel a Világ előtt!
Nyelvek Kezdőlap Bemutatkozás Történelem Elméleti alapok A technológia Projektek Fotóalbum Ismertetők Referenciák

Történelem


Történeti előzmények

Az elgázosítási vagy pirolízis technológia már hosszú ideje ismert és alkalmazott eljárás mind Európában, mind az Egyesült Államokban. A U.S. Department of Energy (DOE) és más, az európai kormányok által létrehozott szervezetek már korábban is folytattak és folytatnak jelenleg is szerteágazó kutatásokat egy olyan elgázosítási technológia kifejlesztésére, amely a jelenleg alkalmazott rendszerek, - mint a Sasol-Lurgi, a GET/Texaco, a Conoco/Philips, vagy a Shell - mellett, a kereskedelmi célú szintetikus energiatermelés alapja lehetne.

A TCG berendezés több már ismert, és több új, szabadalmazott eljárás egyesítésével jött létre. A több éves kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeként született meg a 60/791,401 US számú szabadalom, mely biztosítja a berendezés és a folyamatok ilyen egymásutániságának szabadalmi védelmét.

A szabadalom alapján a ReLi LLC. és a WiCo LLC. egy a TheCon LLC.-vel létrejött EPC szerződés szerint megépítette a TCG berendezést, és folyamatosan, illetve különböző input anyagokkal lefolytatta illetve - az új vevői elvárások szerinti input anyagokkal – lefolytatja annak tesztelését.

A tesztek megtervezésében és eredményei kiértékelésében a Colorado School of Mines, Mining Engineering Department tanszékvezető egyetemi professzora, mint a PhD program tudományos vezetője vett részt.

A U.S. Szenátusa Tudományos és Technológiai Bizottságának - „House of Science and Technology Committee” – Energia és Környezet Albizottsága, - „Subcommittee on Energy and Environment” – részére az USA két elismert szakértői intézete a „RAND Corporation”, és az „Idaho National Laboratory”, elvégzett egy összehasonlító vizsgálatot a piacon található ilyen jellegű – szén elgázosító, és szintézis gáztisztító és termelő eljárást alkalmazó - berendezések között.

A három legjobbnak tekintett berendezést, név és azonosító nélkül, csak a technikai jellemzőket alapul véve, egy független bíráló bizottságot állított fel, mely az ellenőrzés eredményeit egy összefoglaló anyagban tárta a Szenátus elé. Ezen dokumentum nagyban hozzájárult a Bizottság azon döntésének megalapozásához, mely javasolja a Szenátusnak, hogy az Egyesült Államok Elnöke felé olyan értelmű javaslatot küldjön, mely a H2:CO=2:1 arányt biztosítani képes berendezéstípus széles körben való elterjesztését és a nemzetgazdaságban való szélesebb körű alkalmazásának támogatását javasolja.

Ezen döntés és minősítés jelentősen elősegíti, berendezésünk széles körű elterjesztését.

Már említésre került, hogy az eredmények és a berendezés ellenőrzését független szervezet is elvégezte. A „TSS Consultants” áttekintette a TCG rendszert és összevetette paramétereit a piacon ismert, hat legjobbnak tekintett hasonló rendszer paramétereivel. (Lásd alább a táblázatot és leírást)

Az ellenőrzés szempontjai a következők voltak:
  • hatékonyság,
  • megbízhatóság és biztonság,
  • energia hatékonyság,
  • környezeti terhelési mutatók és
  • gazdasági életképesség.

A TSS Consultants vizsgálatának eredménye, hogy a

„TCG – Thermo-Chemical pyrolizis/steam reforming process”(termokémiai pirolízis/gőz lepárló folyamat)- amennyiben így, oxigén és levegőtől elzárt környezetben hajtják végre, - „valamennyi eddig ismert és vizsgált ilyen rendszer jellemző paramétereinél jobb eredményekkel üzemel.”

A vizsgálat részeredményeit az alábbi táblázat mutatja. A teljes TSS tanulmány letöltése: