TCG ALENA GmbH.
Thermo-Chemical Gasification and Alternativ Energy Applications GmbH.
... Mindig egy lépéssel a Világ előtt!
Limbi Pagină de început - Prezentare Contactare SCURT ISTORIC Aspecte teoretice TEHNOLOGIE ALBUM FOTO

Aspecte teoretice

Principiile urmărite de tehnologia/echipamentul TCG:

 1. Să permită gazului de sinteza – SYNGAS - să poată fi obținut din orice amestec de deșeuri.
 2. Balanța energetică sa fie pozitivă chiar dacă materialele de intrare sunt de slabă calitate ( din punct de vedere al conținutului de carbon )
 3. Să funcționeze cu emisie gazoasă și solida Zero sau aproape de Zero.
 4. Materialul solid de emisie sa fie inert pentru mediu, nefiind nevoie de  proceduri și condiții speciale pentru depozitare și evetual sa fie reutilizabil.
 5. Sistemul sa fie adecvat și pentru neutralizarea bacteriologica a deșeurilor municipale și a nămolurilor de la stațiile de epurare.
 6. Sa poata fi utilizat fară aport extern de energie pentru procesele principale.
 7. Produsul – SYNGAS – sa poată fi folosit ca material  de intrare (input) de către instalațiile de producere a combustibililor sinetici (lichefiere)  fara adaos de metan sau metanizare.


Syngas-ul ca materie primă


Produse finite ( output ) rezultate din exploatarea echipamentelor TCG


Produsul finit de bază al procesului este un gaz inflamabil care conține hidrogen, monoxid de carbon, bioxid de carbon și metan, așa numitul gaz de sinteza – SYNGAS -  care poate fi folosită la obținerea de energie termică, producere de energie electrică, obținerea de hidrogen, respectiv poate fi folosit la producerea unor combustibili de importanță primordiala ca etanol, metanol, bio-diesel sau chiar kerosen. Pentru obținerea acestora este necesară instalarea unor echipamente suplimentare specifice.

A TCG berendezés output anyaga

Energie electrică

În cazul producerii de energie electrică gazul de sinteză curat este alimentat în turbine sau motoare de gaz prin care se pot obține cantități mari de energie electrică (de ordinul zecilor de MWh/h) cu rentabilitate mare având în vedere faptul că majoritatea materialelor input (de intrare) sunt cvasi-gratuite, în esență gratuite. Deşi cei de la care provin aceste tipuri de materiale au obligaţia de a plăti pentru colectarea, transportul şi depozitarea lor. Astfel, de ex. prestatorul unui serviciu de salubrizare, nu mai trebuie să plătească pentru depozitarea reziduurilor, ci acestea pot fi direct livrate în scopul prelucrării prin tehnologia proprie.

Energie termică

Cantitățile de energie termică cedate de turbinele – sau motoarele de gaz (de ordinul a zecilor de MW) în cazul existenței anumitor condiții și solicitări pot fi integral utilizate


Hidrocarburi lichizi (benzină, motorină sintetică, kerosen), alcool metilic-etilic, etc.

O altă posibilitate este ca prin prelucrarea ulterioară a gazului de sinteză prin metoda Fischer-Tropsch (FT) să fie obținute metanol și etanol, benzine, motorine sintetice, kerosen, uleiuri sintetice, etc..
Toate expertizele, testările, după care rezultatele în cursul funcționării propriu zise au demonstrat că  în momentul actual, dintre tehnologiile de pe piață prin folosirea sistemului TCG pot fi materialele cu conținut de carbon, deșeurile comunale, nămoluri de epurare pot fi:

 • Utilizate și dezafectate cu ceea mai mare eficiență economică
 • Prelucrate zilnic 250 sau 500 to de material input (de intrare), fără emisii de CO2 și oice impurități lichide, fiind o instalație cu emisie zero
 • Folosite pentru  obținerea  unor cantități însemnate de energie electrică și termică (de ordinul zecilor de  MWh/h)
 • Prelucrate în instalații modulare care pot fii amplasate, mutate și reamplasate cu ușurință, fără alte investiții infrastructurale sau utilități semnificative, care funcționează în autosusținere -  fără aport exterior de energie