TCG ALENA GmbH.
Thermo-Chemical Gasification and Alternativ Energy Applications GmbH.
... Mindig egy lépéssel a Világ előtt!
Limbi Pagină de început - Prezentare Contactare SCURT ISTORIC Aspecte teoretice TEHNOLOGIE ALBUM FOTO

SCURT ISTORIC

Tehnologia de gazeificare, și piroliza au  fost  de mult timp cunoscute și utilizate atât în Europa cât și în Statele Unite. Departamentul de Energie din SUA (DOE), cât și organizațiile înființate de câtre guvernele europene au fost și sunt și în prezent angajate într-o cercetare amplă cu privire la dezvoltarea tehnologiei de gazificare. Acestea pot constitui baza unei producții de energie sintetică, cu scop comercial, pe lânga tehnologiile actual folosite - cum ar fi Sasol-Lurgi, GET / Texaco, Conoco / Phillips, Shell.
Echipamentele TCG reprezintă îmbinarea mai multor procedee brevetate. Rezultatul anilor de cercetare și dezvoltare este reprezentat de brevetul  cu nr. 60 / 791, 401 din SUA care atestă funcționalitatea și factorii inovativi aduși de aceasta tehnologie.
Pe baza brevetului LLC Reli. și WiCo LLC., printr-un contract încheiat cu TheCon LLC EPC, a fost construit echipamentul TCG. Totodată, au fost finalizate testările pentru diferite materiale de intrare (input). Aceste testări se fac constant și pentru alte tipuri de  materialele de intrare (input) conforme solicitarilor noilor beneficiari.
Proiectarea testelor și evaluarea rezultatelor au fost efectuate de către profesorul conducător al Departamentului de Inginerie Minieră al Institutului Colorado School
of Mines, care a participat ca și conducător știintific a programului PhD.
La cererea Subcomisiei  pentru Energie și Mediu (Subcommittee on Energy and Environment), parte a Comisiei pentru Stiintăși Tehnologie a Senatului U.S.A.,  două recunoscute instituții „RAND Corporation” și „Idaho National Laboratory”,  au efectuat un studiu comparativ între echipamentele de acest gen pe piață și anume cele de gazificarea materialeleor bogate în carbon, producerea și purificarea gazului de sinteză.
A fost formată o comisie de juriu independentă, care a efectuat auditul de evaluare, iar rezulatele au fost prezentate Senatului. Acest document a stat la baza acelei decizii, prin care Comisia a propus Senatului ca la rândul lui, să propună Presedintelui S.U.A. propagarea pe plan Național a echipamentelor care asigura raportul H2: CO = 2:1.
A fost deja menționat, că rezultatele și echipamentele au fost auditate și de către o organizație independentă. TSS Consultants a reanalizat sistemul și a comparat parametrii acestuia cu șase alte sisteme similare dintre cele mai vândute pe piață.

Criteriile de evaluare au urmârit:
  1. Eficiența sistemului
  2. fiabilitatea și securitatea
  3. eficiența energetică
  4. impactul asupra mediului
  5. indicatorii de viabilitate economică.

Astfel:

E1 - Analiză economică

Costul de amortizare a unei instalații cu capacitatea input de 225 t/zi a fost estimat la 4,07 M$. Este de așteptat, ca sistemul să producă 6,64x107 kWh/an energie electrică și 25,2x106 kcal energie termică utilizabilă la un preț de 0,048 $/kWh, dacă energia termică este folosit la fața locului. Acest preț pentru energie electrică este avantajos,
astfel tehnologia a fost cotat la E1= 17

E2 – Analiză energetică

Sistemul produce Syngaz, care are o putere calorică de  400-600 BTU/ ft3 (3500 – 5300 kcal/m3) la un randament de conversie termică de 75%. Sistemul are ceea mai mare eficieță energetică dintre toate evaluate, cu cel mai mare conținut energetic al Syngazului (gaz de sinteză). Astfel sistemul a fost cotat la E2=9.
Este de menționat, că încă 10% din energia purtată de biomasa input poate fi extras de la reactorul temochimic, dar utilizarea lui la operațiuni externe ridică probleme economice.

E3 – Influențe asupra mediului

Emisiile de oxizi de azot, oxizi ale sulfului sunt inferioare celor prescrise, iar sistemul de purificare al apei brevetat este cu emisie 0. Astfel tehnologia evaluată a fost considerat fără influențe negative asupra mediului E3=8.

E4 – Stadiul evoluției tehnologiilor candidate cu privire la evaluarea RDD&D (Cercetare, Dezvoltare,Demonstrație și Desfășurare)
La evaluarea RDD&D,  sistemul datorită faptului, că funcționau instalații cu parametrii conforme celor prescrise E4=8

E5 – Eficacitatea, prin care se evaluează factorii socio-politici

Grupuri de reglementări guvernamentale, ONG –uri, grupuri de protecție a mediului au vizitat sistemul în funcțiune la Bay Area și l-au apreciat, astfel E5=8.

E6 – Totalul evaluării: E1(max.20 puncte)+E2(max.10 puncte)+E3(max.10 puncte)+E4(max.20 puncte)+E5(max.10 puncte)

Astfel  toalul punctelor obținute E6= 50, cel mai mare punctaj obținut dintre sistemele evaluate.

Rezultatul auditului efectuat de către TSS Consultants a permis următoarea concluzie: ”TCG – Thermo-Chemical pyrolizis/steam reforming process” (proces de reformare temochimică piroliză/abur – fără oxigen și aer) ”dintre toate sistemele cunoscute și testate, tehnologia TCG functionează având cele mai bune rezultate ale parametrilor specifici”. Vă prezentam in continuare tabelul comparativ al tehnologiilor ce au făcut obiectul auditului.

Rezultatele auditului pot fi consultate pe următoarea adresa: TSSReport_June2005.pdf